Поддръжка

Предоставяме Ви максимално удобство в обслужването и управлението на Вашата собственост, гарантирано от нашия екип професионалисти.

Кратко представяне на услугите, включени в годишната такса поддръжка:

  • обслужване и техническа поддръжка на съоръжения, на подземна и надземна комуникационна инфраструктура

  • поддържане хигиената и чистотата в комплекса (без задължения за сметосъбиране и сметоизвозване. Това е задължение на общинските фирми за чистота);

  • поддържане, подрязване, напояване и обновяване на озеленените площи, дървесната и цветна растителност в комплекса;

  • организиране и управление на външната и вътрешната охрана на комплекса, в т.ч.: организиране на пропусквателен режим, осъществяване на денонощна и вътрешна външна целогодишна охрана, осъществяване на охрана и реда по отношение достъпа на външни лица – несобственици на територията на комплекса, осъществяване на непрекъсното целогодишно видеонаблюдения по вътрешнокомплексните транспортни пътища, алеи, места за паркиране, тротоарни и пешеходни алеи;

  • поддържане на обектите и съоръженията за общо ползване на открито: комбинирано игрище за мини-футбол и баскетбол, фитнес, детски площадки и др.;

  • поддържане, подрязване, напояване и обновяване на озеленените площи, дървесната и цветна растителност в дворовете;

  • управление, обслужване техническа и хигиенна поддръжка на външните открити басейни, намиращи се в дворовете, в т.ч.: основно първоначално почистване преди началото на летния сезон, ежеседмично почистване и третиране с препарати по време на сезона и крайно зазимяване след края на летния сезон.

  • организиране и управление на плащанията, свързани с ползването на съоръженията и обектите за общо ползване в комплекса

 

Такса управление и поддръжка, която плащат собствениците, е гаранция за качествено обслужване и сервиз. Такса е с начислен ДДС на годишна база.

Важно: Съответната годишна такса за поддръжка на общите части не покрива каквито и да било непредвидени ремонтни дейности или проблеми предизвикани от обстоятелствата.

За повече информация се обърнете към нашите сътрудници от отдел управление и поддръжка:

к-с Идън Парк
+359886893333
service@edenpark.com